Nyhet

Utnämningar: testchef och koordinator börjar på Digivisio

Jyrki Eskola har utsetts till testchef för projektet Digivisio. I rollen ansvarar han för testteamets verksamhet, testrelaterade områden, tidsplanering och kvalitetssäkring. Tidigare har Jyrki arbetat på som QA manager på Keysight i ett par decennier.

Jyrki har en filosofie magisterexamen i datavetenskap och en tradenomexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring och internationell handel.

Inke Uutela har utsetts till koordinator för projektet Digivisio. Inkes uppgifter i teamet Administration, avtal och stödtjänster omfattar hantering av stödförfrågningar, kommunikationsuppgifter, anordnande av evenemang, underhåll av samarbetsnätverk, dokumentationsprojekt och arkivering.

Inke är tradenom till sin utbildning och har tidigare arbetat som utbildningssamordnare på Kiinteistöalan koulutuskeskus.