Kurkista tulevaan

KYSYMYS

Kuinka monta korkeakoulua on mukana Digivisio 2030 -hankkeessa? 

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaamme. 

Ajankohtaista