Nyhet

Arbetet med Digivisio 2030 framskrider – Hanna Nordlund har utnämnts till projektledare

Utnämningsnyhet 8.10.2020

Projektledarens första uppgifter är att precisera projektplanerna för de närmaste åren tillsammans med högskolesamfundet.

Ekonomie doktor Hanna Nordlund har valts till projektledare för Digivision 2030, ett gemensamt projekt för högskolor i Finland. En styrgrupp har tillsatts för att leda arbetet, bestående av representanter från olika högskolor. Nordlund kommer att leda projektbyrån som ansvarar för genomförandet och den praktiska samordningen av projektet. Hon tillträder tjänsten som projektledare den 19 oktober 2020.

”Hela vårt samhälle digitaliseras i snabb takt och detsamma gäller högskolefältet. Det är fint att projektet Digivision 2030, som har beretts tillsammans med högskolorna, nu tar ett stort steg mot att föra fram visionen i praktiken: vi har inrättat en projektbyrå för den praktiska samordningen och vi har nöjet att få Hanna Nordlund att leda byrån. Hanna har lång erfarenhet av både digitalisering och samarbete med olika intressentgrupper, vilket är mycket värdefullt i denna uppgift”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä, ordförande för styrgruppen för Digivision 2030.

Nordlund har arbetat med digitalisering i över 10 år och innan dess med olika projekt-, utvecklings- och forskningsuppgifter inom olika branscher. Senast har hon lett informations- och kommunikationsteknologiprojekt samt varit medlem i ledningsgruppen vid DigiFinland Oy (tidigare SoteDigi). Nordlund ansvarade för helheten Digitala tjänster för invånare, som är ett av DigiFinlands tre affärsverksamhetsområden. Hon har ansvarat för bland annat Omaolo-tjänsten och funktionerna hos hälso- och sjukvårdspersonalen i helheten Coronablinkern, som har haft en central roll under coronaepidemin.

 Nordlunds första arbetsuppgifter som ny projektledare är att organisera projektbyråns verksamhet och precisera projektplanerna för Digivision 2030 för de följande åren tillsammans med högskolesamfundet.

”Jag närmar mig digitaliseringen via verksamheten och dess ändringsbehov. Jag ser teknik som ett verktyg som stöder vårt arbete och våra funktionella mål. Det är fint att kunna leda ett så viktigt och aktuellt projekt som möjliggör en förändring av inlärningsmiljön i Finland mot ett mer flexibelt lärande”, kommenterar Nordlund.

Digivision 2030 är ett gemensamt projekt för högskolorna i Finland som öppnar de nationella datalagren för lärande för individen och samhället. Det långsiktiga digitala visionsarbetet stöder studerandenas inlärning under hela livet samt möjliggör utveckling av pedagogiken och förnyelse av högskolorna. Målet är att det år 2030 i Finland ska finnas ett öppet och erkänt ekosystem för lärande som också i stor utsträckning gagnar såväl forsknings- och innovationsverksamheten som arbetslivet.

Mer information om projektet ges på webbinariet som ordnas 27.10.

 

Mer information

Ordförande för styrgruppen för Digivision 2030, Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä
Kontakt: president@aalto.fi och assistent Hely Kilpeläinen, tfn +358 50 452 4690
Mer information om projektet Digivision 2030: www.digivisio2030.fi