Nyhet

Den uppdaterade arbetsboken med kvalitetskriterier för digital pedagogik finns nu tillgänglig!

Kvalitetskraven för digital pedagogik är utformade för att stödja produktionen av högkvalitativt utbildningsinnehåll, särskilt när det gäller tjänsten Opin.fi och de kontinuerliga lärande. För att hjälpa till att omsätta kvalitetskriterierna i praktiken har en uppdaterad version av arbetsboken nu publicerats.

Att stödja digital pedagogik av hög kvalitet är en väsentlig del av arbetet med att främja målbilden för projektet Digivisio 2030. Ett verktyg i detta arbete är kvalitetskriterierna för digital pedagogik, som stöder högskolorna i att producera högklassigt pedagogiskt utbildningsinnehåll för tjänsten Opin.fi.

De kvalitetskriterier som utvecklats tillsammans med högskolorna sedan hösten 2022 är en del av de övergripande reglerna för tjänsten Opin.fi. Kvalitetskriterierna för digital pedagogik baserar sig på samarbete mellan finländska högskolor, och som ett resultat av kvalitetsarbetet kan den lärande lita på kvaliteten på det innehåll hen hittar i tjänsten.

En arbetsbok används för att hjälpa till att omsätta kvalitetskriterierna i praktiken

Arbetsboken har producerats i delar sedan hösten 2023 och nu har alltihop sammanställts i ett enda dokument. Arbetsboken innehåller avsnitt om tillämpningen av kvalitetskriterierna både i formell (studiepoänggivande) utbildning och i icke-formell och informell utbildning, t.ex. poddar eller webbinarier.

– Arbetsboken ger praktiska tips och exempel på hur principerna för kvalitetskriterier konkret kan tillämpas i planeringen och genomförandet av utbildningsinnehållet. Enkla instruktioner gör högklassigt arbete till en del av vardagen och hjälper till att utveckla den digitala pedagogiken, säger Sini Hakala, expert på digital pedagogik.

Använd kvalitetskriterierna och arbetsboken för digital pedagogik som hjälp för att utveckla den digitala pedagogiken!