Nyhet

Missade du webbinariet? Se inspelningarna av höstens evenemang i efterhand!

Digivisio har haft en hektisk höst med månatliga evenemang som sträcker sig från Digivisios webbinarier om projektets allmänna framsteg, demor om tjänsteutveckling, digipedagogiska studior och IT-webbinarier.

Om du missade något av höstens evenemang eller vill återkomma till temana efteråt, kan du hitta inspelningar av alla Digivisio-evenemang på vår webbplats. Kolla in evenemangen nedan och klicka dig vidare till inspelningarna! Webbinarierna är på finska.

Alla inspelningar av tidigare evenemang finns på den finskspråkiga webbplatsen »

Digipedagogiska studior

Som namnet antyder fokuserar de digipedagogiska studiorna på digipedagogiska teman. I höst har temat varit kvalitetskriterier och hur man använder dem i olika situationer. Studiorna har en dialogisk anda, där både gästande experter från högskolor och nätverk samt Digivisios egna proffs på digital pedagogik får komma till tals.

Studiorna riktar sig till alla som är intresserade av digital pedagogik, men i synnerhet ger de information och intressanta perspektiv för lärare samt pedagogisk och teknisk stödpersonal inom högskolorna

Återgå till höstens digipedagogiska studior:

25.9.2023 | Lärandecentrering och kontinuerligt lärande i centrum för kvalitetskriterier för digital pedagogik »

30.10.2023 | Kvalitetskriterier för digital pedagogik i planeringsprocesser för högskolor »

20.11.2023 | Kvalitetskriterier och informellt innehåll för digital pedagogik »

IT-webbinarier

IT-webbinarierna öppnar upp den stora bilden av Digivisios IT-helhet. Syftet är att öka högskolornas förståelse för de kompetenser, lösningar och system som utvecklas i projektet och hur de kan användas för att förbättra den egna verksamheten. Evenemangen riktar sig särskilt till IT-personal på högskolorna.

Teman för höstens webbinarier har varit

8.9.2023 | Digivisios tjänstekarta

29.9.2023 | Översikt över arbetet med datamodellering 

20.10.2023 | Användning av molntjänster i Digivisio 

10.11.2023 | Tjänsteproduktion

1.12.2023 | Digivisios programmatiska dataöverföring och gränssnitt  

Titta på inspelningarna och materialet från IT-webbinarierna »

Digivisio-webbinarier

Digivisio-webbinarierna fokuserar på projektets framsteg och innehållet varierar beroende på vad som är aktuellt för tillfället. Webbinarierna är avsedda för alla som är intresserade av Digivisio.

22.8.2023 | Digivisio-webbinarium »

Temana består av utbildningar i digital pedagogik, kvalitetskriterier, pilotproduktion av digitalt understött studieutbud, små kompetensenheter samt förstudier om samarbete med lärplattformar och kompetenskartläggning.

24.10.2023 | Digivisio-webbinarium »
Ämnena inkluderar projektuppdateringar, framsteg i förändringsprogrammet samt takkoncept och produktvision.

21.11.2023 | Digivisio-webbinarium »
Ämnena omfattar de senaste nyheterna, en förstudie om samarbetet med lärplattformar, sökandet efter 3.0-pilothögskolor samt en översikt över delpublikation 2.0.

Demowebbinarier

Demowebbinarier anordnas fyra gånger per år. Webbinariet presenterar vad som har uppnåtts i utvecklingen av tjänsten under kvartalet.

28.9.2023 | Demowebbinarium »

19.12.2023 | Demowebbinarium »

Årets sista demowebbinarium kommer att äga rum i december. Välkommen att delta! Om du inte kan delta, kan du hitta en inspelning på evenemangssidan efter webbinariet.