Erika Maliranta

Som projektchef arbetar jag särskilt med stöd till förändringshantering, pilotprojekt och driftsättning. Under mer än 20 år av min tidigare karriär har jag arbetat i olika roller med webbtjänster och systemutveckling. Allt från att starta stora projekt till projektledning och förändringshantering – det är välbekant för mig.

Den största attraktionen med Digivisio 2030-projektet är möjligheten att se hur, när och i vilken utsträckning högskolorna kommer att börja använda resultaten i projektet. Därtill följer jag med intresse utvecklingen av förändringssamordnarnas nätverk vid högskolorna.

Jag hoppas att självutveckling och lärande kommer att bli en naturlig del av arbetslivet och att alla vi, precis som i det här projektet, kommer att lära oss av varandra!

Kontaktuppgifter
Erika Maliranta

Projektchef

Stöd för verksamhetsförändring och förändringsledning
erika.maliranta@csc.fi
+358 50 5352391