Jorma Korkiakoski

Jag är ledande expert på Digivisios projektbyrå. Mitt ansvar på Digivisio-projektbyrån har hittills varit att få saker och ting att komma i gång. I detta sammanhang har jag varit delaktig i upphandlingar av leverantörer och i valet och införandet av utvecklingsmiljöer och verktyg för implementeringsteamen.

Innan jag började i Digivisio arbetade jag på både Helsingfors universitet och CSC i 12 år, där jag byggde upp gemensamma tjänster för högskolor och främjade samarbete. Sammanlagt har jag arbetat med olika informationssystem och tjänster i cirka 30 år.

Digivisio-projektet är ett inspirerande projekt: det är en del av ett kontinuum i digitaliseringen av högskoletjänster, mot alltmer kompatibla och integrerade helheter. Vi kommer att skapa nya möjligheter för de lärande, högskolor och intressenter. Införandet av en användbar tjänst som används av ett stort antal människor är fortfarande lika inspirerande som första gången!

Kontaktuppgifter
Jorma Korkiakoski

Ledande expert

Intressentgrupper, tekniska lösningar
jorma.korkiakoski@csc.fi
+358 50 4131327