Sakari Heikkilä

Jag arbetar i Digivisio som projektchef med ansvar för strategiska förändringar, visioner och lagstiftning. I den här rollen kan jag upprätthålla en nära dialog med högskolorna och samordna samarbetet med andra lösningar som utvecklas på nationell nivå, inklusive internationella projekt.

Jag har haft möjlighet att arbeta både vid och med högskolor; bland annat Aalto-universitetet och Oslo universitet är bekanta för mig. Innan jag hoppade in i det här projektet arbetade jag på Wärtsilä med att utveckla högskolesamarbete inom både forskning och utbildning.

Jag är särskilt motiverad av effekterna av våra mål och åtgärder; vi bygger upp gemensamma tjänster för alla lärande och hela högskolesektorn. De lösningar som vi skapar i samarbete med högskolorna har betydelse inte bara för individen utan också för samhället som helhet, vars utmaning är den minskande befolkning i arbetsför ålder. Lärandet måste vara roligare och enklare i framtiden, även om innehållet är utmanande.

Kontaktuppgifter
Sakari Heikkilä

Projektchef

Strategiska förändringar
sakari.heikkila@csc.fi
+358 50 5110424