Tiia Mönkkönen

Jag arbetar med Digivisios administration och interna processer. Mina huvudsakliga uppgifter är att utveckla projektets olika interna processer, fungera som Eduuni-administratör och introducera de olika systemen. En stor del av min arbetstid går åt till att samordna högskolornas arbete som till exempel hantera beställningar och upprätthålla uppföljning. Jag är också ansvarig för planering och organisation av evenemangs å för att kunna utföra mitt arbete krävs ständig kommunikation både internt och externt. Jag hjälper till med en mängd olika uppgifter på projektbyrån. 

Jag hann arbeta på CSC med Vipunen-statistiktjänsten i ett år innan jag började arbeta på heltid i Digivisio. Innan jag började på CSC arbetade jag med Peppi-systemet vid Haaga-Helia yrkeshögskola.

Det som inspirerar mig i mitt arbete är den mångsidiga och breda arbetsbeskrivningen som möjliggör nätverkande och samarbete med olika parter. Jag tycker att interaktivitet är den mest givande delen av jobbet och att man har möjlighet att påverka arbetsdagens gång.

Det skulle det vara intressant att fördjupa sig i de ekonomiska processerna och bygga upp mina egna kunskaper inom detta område. Jag tror att Digivisio i framtiden kommer att möjliggöra livslångt och kontinuerligt lärande, oberoende av tid och plats.

Kontaktuppgifter
Tiia Mönkkönen

Koordinator

Administration och interna processer
tiia.monkkonen@csc.fi
+358 50 4683 799