Vilho Kolehmainen

Jag är ansvarig för det övergripande projektet som omfattar mjukvaruutveckling, IT-tjänsthantering, säkerhet och övergripande arkitektur. Jag fungerar som chef för ARKKI-teamet.

Jag har arbetat i över 25 år inom utbildning och utveckling av informationssystem (Helsingfors universitet, Utbildningsstyrelsen och Metropolia yrkeshögskola). Jag arbetade också en del av tiden inom den privata sektorn i olika expert- och chefspositioner, men min kundkrets var alltid främst inom utbildningssektorn. Mitt arbete inom utbildningssektorn har huvudsakligen varit relaterat till projektledning, men på senare år även till övergripande arkitektur. Jag kom till min nuvarande tjänst från Metropolia, där jag ansvarade för den övergripande arkitekturtjänsten. 

Det som inspirerar mig mest i mitt jobb är möjligheten att bidra till den digitala omvandlingen vid högskolorna och harmoniseringen av lösningar till förmån för högskolor, den lärande och skattebetalare. Den mest meningsfulla delen av mitt arbete är att delta i nationella arbetsgrupper och diskussioner med olika intressenter, eftersom jag kan bidra till harmoniseringen av verksamheten och stödjande informationssystem samt på bästa sätt utnyttja mina tidigare förvärvade kunskaper.

Jag är för närvarande även ansvarig för enheter som jag tidigare fått som tjänst för verksamhets-/projektledningsstöd från andra aktörer. Särskilt när det gäller förvaltning av IT-tjänster, informationssäkerhet och i viss mån programvaruutveckling förväntas mycket kompetensutveckling inom den närmaste framtiden. 

Kontaktuppgifter
Vilho Kolehmainen

Projektchef

Arkitektur, tekniska lösningar och datasäkerhet
vilho.kolehmainen@csc.fi
+358 50 3812966