Nyhet

Sammansättningen av styrgruppen för Digivisio uppdateras 

Projektet Digivisio 2030 styrs av en styrgrupp i enlighet med generalmötets riktlinjer. I maj fattade generalmötet beslut om att uppdatera styrgruppens sammansättning.

Styrgruppen för Digivisio fr.o.m. 1.1.2025:

  • Marjo Joshi, Head of Pedagogical Development, Åbo yrkeshögskola
  • Ari Hirvonen, Digital ledare, Jyväskylä universitet
  • Jarmo Takala, Prorektor, Tammerfors universitet
  • Pia Saarinen, Studiechef / projektledare, Helsingfors universitet
  • Vesa Saarikoski, Rektor, Jyväskylä yrkeshögskola
  • Matti Sarén, Rektor-VD, Kajana yrkeshögskola
  • Salla Huttunen, Prorektor, Yrkeshögskolan Haaga-Helia
  • Johan Lilius, Direktör för digital transformation, Åbo Akademi
  • Mika Grundström, Prorektor, Vasa universitet
  • Petri Raivo, Rektor, Yrkeshögskolan Karelia

Den nuvarande styrgruppen fortsätter som tidigare fram till slutet av året, och Ari Hirvonen har anslutit sig till styrgruppen som ny medlem fr.o.m. den 8 maj 2024. Information om den aktuella styrgruppen finns på projektets webbplats Om oss > Kontaktuppgifter.

Den nya styrgruppen påbörjar sitt arbete den 1 januari 2025.