Nyhet

Tillsammans mot lärandets framtid – Digivisio på högskoleturné 

Digivisio 2030 är de finländska högskolornas gemensamma satsning på lärandets framtid. Projektets första ett och ett halvt år har gått från att projektverksamheten inleddes till att de första tjänsterna som utvecklas inom Digivisio börjar byggas konkret.

Även om arbetet med Digivisio har varit igång en tid redan är projektet inte nödvändigtvis särskilt bekant för alla inom högskolegemenskapen. Digivisio 2030 kan till exempel ha verkat avlägsen ur undervisnings- och forskningsarbetets synvinkel och det har kanske ännu varit svårt att uppfatta de reformer som projektet medför. Därför startar vi tillsammans med högskolorna en roadshow, där vi besöker nästan alla 38 högskolor för dialog och bekantskap.

”I stället för att följa med hur världen glider förbi har högskolorna aktivt börjat med att bygga upp lärandets framtid själva. Med tanke på målen med Digivisio är det väsentligt att projektet inte förblir avlägset för någon inom högskolegemenskapen, utan att Digivisio känns eget och som en möjlighet till att göra något nytt. Digivisio kommer att starta många slags förändringar i högskolornas vardag och det är viktigt att alla tas med ”, summerar projektchef Jonna Piiroinen som deltagit i planeringen av roadshowen. 

Syftet med roadshow-turnén som inleds på hösten är att öka medvetenheten om projektets mål och planer i högskolegemenskaperna samt att erbjuda tillfällen för diskussion och dialog. På tillställningarna behandlas Digivisios mål, framtidsbild och de tjänster som utvecklas inom projektet på ett omfattande sätt. Det ordnas evenemang både på plats och på distans.

Höstens tidtabell för Digivisio 2030 roadshow:

11.8. Tampereen ammattikorkeakoulu

18.8. Jyväskylä yrkeshögskola

16.8. Yrkeshögskolan Arcada

19.8. Yrkeshögskolan Novia

22.8. Karelia ammattikorkeakoulu

26.8. Konstuniversitetet

6.9. Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet

7.9. Satakunnan ammattikorkeakoulu

16.9. Metropolia ammattikorkeakoulu

19.9. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

20.9. Kajaanin ammattikorkeakoulu

26.9. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

28.9. Oulun ammattikorkeakoulu och Uleåborgs universitet

6.10. Diakoniyrkeshögskolan

7.10. Humanistiska yrkeshögskolan

10.10. Tammerfors universitet

12.10. Laurea-ammattikorkeakoulu

13.10. Högskolan på Åland

13.10. Åbo Akademi

24.10. Aalto-universitetet

26.10. Jyväskylä universitet

1.11. Svenska Handelshögskolan

3.11. Lapin ammattikorkeakoulu och Lapplands universitet

(Det kan bli ändringar i tidtabellen. Följ högskolans egen information om ämnet.)

Mera information

Kontakta projektbyrån gällande arrangemangen kring roadshowerna

digivisio@csc.fi