Hanna Nordlund

Jag arbetar som projektledare för Digivisio. Jag är ansvarig för projektets utveckling mot de mål som högskolorna gemensamt har definierat och jag leder projektbyrån.  Min huvudsakliga roll är att undanröja hinder för Digivisio-teamet, lyssna, klargöra den stora bilden av Digivisio samt hålla projektet på rätt kurs och fokuserat.

Tidigare har jag arbetat med digital transformation inom social- och hälsovårdssektorn och utfört olika förändrings- och projektledningsuppgifter. Jag har också arbetat som forskare, så högre utbildning, lärande och forskad information ligger mig varmt om hjärtat.

Det bästa med mitt jobb är variationen, utmaningen och det faktum att jag får arbeta med toppexperter inom områden som sträcker sig från pedagogik och juridik till ICT-utveckling, tjänstedesign och kommunikation. Jag gillar problemlösning och processen att förena olika perspektiv och hitta vägar framåt tillsammans. Det är en ära att få delta i ett projekt som syftar till att göra stor skillnad och vars resultat kommer att påverka många finländares liv.

Att leda förändring och digital transformation är verkligen intressanta ämnen där det alltid finns något nytt att lära sig. På sistone har jag studerat lösningsfokuserad och reparativ medling och nu ska jag fördjupa mina kunskaper inom området för tillhandahållande och förvaltning av IT-tjänster. Kontinuerligt lärande är en viktig del av mitt arbete.

Kontaktuppgifter
Hanna Nordlund

Projektledare

hanna.nordlund@csc.fi
+358 50 3540052