Jonna Piiroinen

Jonna Piiroinen har arbetat som chef för tekniska lösningar och datasäkerhet sedan mars 2023. Texten nedan kommer att uppdateras.

Jag ansvarar för den övergripande kommunikationen och deltagandet i projektet Digivisio. Vårt kommunikationsmål är att kommunicera om Digivisio och resan mot den gemensamma visionen 2030 på ett begripligt och inspirerande sätt. När det gäller deltagande vill vi involvera projektets många olika intressenter i arbetet med att utforma framtidens lärande tillsammans med oss. Jag tror att framgångsrik kommunikation och deltagande spelar en viktig roll för att främja Digivisio, och det ger min personliga mening och motivation till mitt arbete!

Jag började på Digivisio i januari 2020 och min tidigare arbetshistoria omfattar stora förändringsprojekt, utveckling av digitala tjänster, kommunikation och marknadsföring. Senast var jag ansvarig för kommunikation och marknadsföring för DigiFinland Oy och ansvarade även för tjänsten Omaolo.fi som helhet.

För mig är det viktiga i arbetet inte bara innehållet utan också människorna och arbetsmiljön. Det är bra att Digivisio genomförs vid alla finländska högskolor och att bland annat den övergripande kommunikationen drivs framåt tillsammans med de utsedda kontaktpersonerna för kommunikation vid alla högskolor. Olika perspektiv och tillvägagångssätt gör arbetet intressant!

Min personliga utmaning för tillfället är att bli bättre på svenska. Alla finlandssvenska högskolor deltar i arbetet med Digivisio och svenskan är starkt närvarande i kommunikationen. Jag utmanar alla att tala svenska med mig.

Kontaktuppgifter
Jonna Piiroinen

Programchef

Tekniska lösningar och datasäkerhet
jonna.piiroinen@csc.fi
+358 40 7303044