Leena Latva-Rasku

Jag är produktägare på Digivisios projektbyrå. Tillsammans med de andra produktägarna i projektet ansvarar jag bl. a.  för att vägleda produktutvecklings-gruppernas arbete, hantera arbetskön, definiera och prioritera utvecklingsmålen samt utveckla produktvisionen tillsammans med produkt- och portfölj-förvaltningen. Den mest intressanta delen av mitt arbete är definitivt att se hur lösningen utvecklas mot de uppsatta målen och slutligen få höra hur lösningen konkret har underlättat vardagen för dem som använder den.

Jag har arbetat i olika digitaliseringsprojekt i mer än ett decennium i projekt-lednings- och produktutvecklingsroller inom social- och hälsovårdssektorn och dessförinnan i socialvårdens kunduppgifter. Utmaningarna i samband med digitaliseringen är i slutändan mycket lika i alla branscher, så jag tror att min kunskap om socialvårdssektorn kommer att vara till stor nytta i mitt nuvarande arbete och kommer att ge mig ett nytt perspektiv på det. Att hoppa in i en helt ny bransch har lärt mig något nytt nästan varje dag, vilket är mycket motiverande och inspirerande.

Digivisio är ett av de viktigaste samarbetsprojekten inom utbildningssektorn. Det som gör projektet särskilt intressant är att alla Finlands högskolor har förbundit sig att uppnå projektets ambitiösa mål och vi har flera andra samarbetspartner. Framför allt förväntar jag mig att det framtida lärandet ska vara tillgängligt för alla.

Kontaktuppgifter
Leena Latva-Rasku

Produktägare

Utbildningsutbud och anmälan
leena.latva-rasku@csc.fi
+358 50 4731684