Toni Iltanen

Jag är en stolt Digivisio-anställd! Jag fungerar som lösningsarkitekt för projektet och ansvarar för systemteamet. I mitt arbete ingår att utforma tekniska lösningar och processer som en del av den övergripande arkitekturen och att implementera dem som en del av mjukvarulösningen. Vårt systemteam har som uppgift att stödja produktutvecklingen och tillhandahålla produktionsberedskap och driftmiljöer för programvarulösningen.

Jag har arbetat i olika roller inom IT under en lång tid. Även om jag i dag huvudsakligen arbetar som lösnings- och mjukvaruarkitekt vill jag fortfarande klä på mig min kodningsoverall när det är möjligt. Jag har arbetat med projekt inom både den privata och den offentliga sektorn och har blivit bekant med ett brett spektrum av projekt, från små kundtjänster till nationella tjänster.

I projektet Digivisio 2030 har jag lärt mig mycket om system, strukturer och processer inom högre utbildning. Det är särskilt givande att delta i en designprocess där målet är att uppnå en teknisk lösning i ett stort ekosystem med många olika aktörer! Jag förväntar mig att det ska bli lättare att lära sig i framtiden. Vårt utbildningsområde är stort och jag ser ett särskilt värde i att göra allt tillgängligt utbud lättillgängligt för de lärande.

Kontaktuppgifter
Toni Iltanen

Lösningsarkitekt

Arkitektur, tekniska lösningar och datasäkerhet
toni.iltanen@csc.fi