Nyhet

Digivisio 2030-projektets podcast djupdyker i lärandets framtid

Vilka megatrender påverkar lärande och utbildning? Vilka behov och önskemål har olika lärande för utbildning? Hur utmanar digitalisering och artificiell intelligens framtidens lärande? Vi funderar på svaren till dessa frågor tillsammans med de varierande expertgästerna i Digivisio 2030-projektets nya podcast.

Podcasten Oppimisen seuraava luku dyker djupt in i framtidens teman för lärande och strävar efter att öka förståelsen för megatrender och fenomen som påverkar lärandet och högskoleutbildningen.

Den första delen av podcasten utkommer den 2 maj 2023 och kan höras på SoundCloud, Spotify och Apple Podcasts samt på Digivisio-projektets YouTube-kanal. Ett nytt avsnitt kommer att publiceras alla tisdagar under maj månad. Podcastens språk är finska. För varje avsnitt publiceras också en textmotsvarighet med språkversioner (sv, en) på Digivisios webbplats.

Temat under den första produktionssäsongen är till exempel megatrender som påverkar utbildning och lärande, olika lärande och de lärandes kontinuerliga behov, digital pedagogik, data och inlärningsanalys samt utnyttjande av artificiell intelligens i lärandet och utbildningen.

Projektledare Hanna Nordlund är moderator för podcasten.

”Det har varit mycket intressant att diskutera med toppexperter om teman som rör utbildning och lärande. Men jag måste säga att vi har några riktigt intressanta gäster och frågor under podcastens första säsong!” Hanna Nordlund säger.

Lyssna på podcasten Oppimisen seuraava luku

Publiceringsdatum och beskrivningar av avsnitten under den första produktionssäsongen i podcasten Oppimisen seuraava luku:

2.5. Lärandets framtid

Vilka megatrender påverkar lärande och utbildning? Hur ser framtiden ut för lärande just nu? I det första avsnittet av podcasten Oppimisen seuraava luku diskuterar vi lärandets framtid med Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä och Sitras expert Sanna Rekola.

9.5. Olika lärande

Betydelsen av kontinuerligt lärande kommer att öka i framtiden, men det kan vara svårt att komplettera den egna kompetensen i olika livssituationer. I avsnittet av podcasten diskuterar Milma Arola från Skols och Laura Paaso från Uleåborgs yrkeshögskola om stöd för kontinuerligt lärande, stärkande av en lärande livsstil och att bygga upp kompetensidentiteter. 

16.5. Framtidens (digi)pedagogik

Även pedagogiken står inför en förändring när digitaliseringens betydelse i allas våra liv ökar. Vilka möjligheter medför digitaliseringen för lärande och utbildning? Hur förändras lärarens roll? Vi söker svar på bland annat dessa frågor tillsammans med experter inom digital pedagogik när vi välkomnar Hanna Teräs från Tammerfors yrkeshögskola och Teemu Leinonen från Aalto-universitetet som gäster i vår podcast.

23.5. Data och inlärningsanalys

Allt fler data samlas in om lärande och undervisning. Ny teknik och digitala plattformar gör det möjligt att använda dem mer effektivt. Hur ser framtidsutsikterna ut när det gäller användning av analys och data om lärande? Marjo Keckman från Satakunta yrkeshögskola och Tomi Rautaoja från Åbo universitet diskuterar detta i podcasten.

30.5. Artificiell intelligens och lärandets framtid

I diskussionen om lärandets framtid är artificiell intelligens den kanske just nu hetaste potatisen. Den förknippas med många slags hot, men den kan också erbjuda intressanta möjligheter för lärande. Hur kan artificiell intelligens utnyttjas som stöd för lärande och utbildning? I det här avsnittet fördjupar vi oss i artificiell intelligens och lärandets framtid tillsammans med Hedais grundare och kognitionsvetare Harri Ketamo och Haaga-Helias överlärare Lili Aunimo.

Mera information

Kommunikationsexpert Siiri Nousiainen

siiri.nousiainen@csc.fi