Utredning

Översikt över förändrings­ledning vid högskolorna

Digivisio 2030 är ett innehållsmässigt brett utvecklingsprojekt som kommer att utlösa en lång rad förändringar vid högskolorna. Projektet stödjer högskolorna i genomförandet av förändringarna genom ett stödprogram för förändringsledning vars planering pågår för närvarande.

Under mars 2022 har projektet Digivisio 2030 genomfört två översikter över förändringsledning. Dessa översikter har utarbetats för att stärka utformningen av stödprogrammet för förändringsledning i projektet och för att stödja högskolorna i att ta fram ett eget förändringsprogram. Översikterna har genomförts av de proffs och experter vid högskolorna som har fungerat som delgenomförare i bakgrundsarbetet kring förändringsledning. Därtill har konsulterna i bakgrundsarbetet deltagit i översikten över erfarenheterna av förändringsledning.

Erfarenheter av förändrings­­­ledning vid högskolorna­

Den första rapporten presenterar erfarenheter av förändringsledning vid högskolorna. Som bakgrundsarbete identifierades förändringar av intresse gällande stödprogrammet för förändringsledning och de högskolor vars förändringsinformation skulle kartläggas valdes ut. Undersökningarna genomfördes med enkät och intervjuer.

Översikten undersöker utmaningarna och framgångarna med förändringsledning vid högskolorna och vid sidan av den utarbetades högskolespecifika rapporter som lämnades till varje högskola för sig. Utmaningarna som upplevdes i förändringsledning var t. ex. att identifiera, schemalägga och kommunicera förändringens mål och betydelse. Kritiska framgångsfaktorer definierades bl. a. som ledningens engagemang för förändring, aktiv kommunikation, dialog samt deltagande.

Erfarenheterna av storskaliga förändringsprocesser under Digivisio 2030-projektet lärde oss också att det är bra att identifiera och kommunicera förändringen vid högskolorna som en pågående utvecklingsprocess. På så sätt kan man stödja personalens engagemang för att genomföra förändringen vid den egna högskolan.

Bekanta dig närmare med översikten: ladda ned materialet (på finska).

Läs sammanfattningen av studien: ladda ned material (på svenska).

Litteratur­­översikt över förändrings­ledning

Utöver rapporten om erfarenheter av förändringsledning har en litteraturöversikt över forskningslitteraturen om stödet för förändringsledning utarbetats. Översikten beskriver förändringsledning i allmänhet, digital transformation, pedagogisk ledning och nyare forskning om förändringsledning.  I översikten beaktar man också forskningens bidrag till Digivisio-projektets stödprogram för förändringsledning.

Litteraturöversikten konstaterar att förändringen vid högskolornas förändringsledning främjas av t. ex. den akademiska och pedagogiska utbildningsledningens engagemang för förändringen på alla nivåer. Därtill är det väsentligt att ta till hänsyn mångfalden av lärarna och ha förståelse för pedagogiskt ledarskap som en del av förändringsledningen.

Läs mer om litteraturöversikten: ladda ned materialet (på finska).

Läs sammanfattningen av litteraturöversikten: ladda ned materialet (på svenska).

Mera information

Extra information om stödprogrammet för förändringsledning:

Projektchef Erika Maliranta

erika.maliranta@csc.fi