Utredning

Starkare digipedagogisk kompetens och bättre studieförmåga – förstudierna om digipedagogik finns nu att läsa

I framtiden behöver vårt samhälle allt mångsidigare kompetens. Ett av målen för Digivisio 2030-projektet är att finna lösningar på framtida utmaningar i lärande med hjälp av digital pedagogik och att stödja både de lärande och lärarna i digipedagogisk utveckling. Projektet har genomfört två förstudier om att stödja studieförmågan och utveckla kompetensen ur ett digipedagogiskt perspektiv.

Att stödja studieförmågan med digipedagogik

Som ett resultat av förstudien om studieförmågan identifierades flera rekommendationer till exempel för att stödja studiefärdigheter, digital kompetens och vägledning samt stärka de lärandes kamratstöd.

På Digivisios beställning utarbetade Finlands eOppimiskeskus ry en skriftlig överblick över undersökta metoder för att främja studieförmågan och förebygga studieavbrott som en del av förstudien. Med utgångspunkt i den skriftliga överblicken identifierades nyckelteman för expertpanelerna som skisserade och slutförde rekommendationer för dessa metoder så att de kan användas i Digiviso-projektet.

Rekommendationerna omfattar metoder som syftar till att stödja studieförmåga och digitala färdigheter, bygga upp plattformar och modeller som stöder studieförmåga och gemenskap, uppmuntra kamratstödet och åtgärder för att stärka vägledningen. Användningen av inlärningsanalytik, intensifieringen av intressentarbete samt utvecklingen av karriärvägledning finns också bland rekommendationerna. Bekanta dig med rekommendationerna: ladda ner materialet.

Nationella utbildningar i digipedagogik för att stödja kompetensutveckling

Syftet med förstudien om utveckling av digital pedagogisk kompetens hos högskolelärare och stödpersonal var att ta fram en plan för det nationella genomförandet av digital pedagogisk utbildning och att kartlägga behovet av att bedöma lärarnas digipedagogiska färdigheter.

Förstudien sammanförde utredningar och forskning om lärarnas framtida digitala kompetens och riktlinjer för digipedagogisk kompetens på internationell och EU-nivå.  Utöver detta granskade arbetsgruppen också flera enkäter som genomfördes för studerande och lärare under coronaepidemin. Enkäterna belyste olika behov av att utveckla digital pedagogik. De handlade till exempel om att skapa en känsla av gemenskap, vägleda och ge feedback samt interaktion och stöd för självstyrning.

Utifrån förstudien har arbetsgruppen lagt fram ett förslag om en modell för nationella utbildningar i digipedagogik. Målet är att planera fyra utbildningar i samutveckling med alla högskolor under år 2022; utbildningarna ska genomföras år 2023. Läs mer om teman för utbildningarna och bekanta dig med förstudien: ladda ner materialet.

Du hittar förstudierna även i Digivisios Eduuni wiki (kräver inloggning).

Mera information

Tuula Heide
Projektchef