Nyhet

Sammansättningen vid Digivisios projektbyrå har utökats under våren och sommaren

Arbetet med Digivisio framskrider i snabb takt och antalet experter som arbetar med projektet har ökat. Vi har fått nya medarbetare till projektbyrån och i början av hösten börjar också många av högskolans delgenomförare i olika roller.

I början av augusti inledde den nya förvaltningschefen Enni Airasmaa (AP1: konsortiesamarbete och finansiering) sitt arbete med Digivisio. Enni har cirka 15 års erfarenhet av externt finansierade FUI-projekt vid högskolor och inom statsförvaltningen. Framförallt förvaltning, kunskapsbaserad ledning och informationssystem hör till Ennis styrkor. Tidigare arbetade Enni som projektexpert vid Turun ammattikorkeakoulu och som huvudanvändare för projektportföljen samt som ledare för FUI-ekonomiteamet. Enni utvecklar gärna förvaltningsprocesser och upplever att det är viktigt med effektiva arbetssätt som underlättar vardagen och som stöder ett lyckat genomförande av projekt.

I början av augusti började också Minttu Uunila på projektbyrån som testchef.

På våren började Siiri Nousiainen som kommunikationsexpert, Juho Kuukasjärvi som expert på SAFe facilitering (RTE), Matti Riihimäki som helhetsarkitekt, Sini Hakala som koordinator för digital pedagogik och Hanna Partio som koordinator för tekniska lösningar.

Till personalstyrkan vid projektbyrån har under sommaren även hört Martta Salmi som arbetat med att utreda frågor kring dataskydd och studerandenas rättigheter.

Mera information

Kontakta projektbyrån

digivisio@csc.fi