Nyhet

Digivisios verksamhetsplan för år 2024 har publicerats

I år kommer Digivisio att fokusera särskilt på utvecklingen av Opin.fi, lansera dess betaversion och säkerställa att den är redo för lansering. Läs mer om verksamhetsplanen nedan!

År 2024 fokuserar Digivisio särskilt på att utveckla Opin.fi-tjänsten. Prioriteringarna för innevarande år är i synnerhet att utveckla och pilottesta Opin.fi-tjänsten att den framskrider enligt den planerade tidtabellen och att bygga upp beredskapen att ta i bruk tjänsten. Projektets styrmodell kommer också att uppdateras för att betjäna produktionsskedet och ytterligare finansiering kommer att säkerställas.

Digivisios huvudmål för år 2024 är:

 1. Öppnande av betaversionen av tjänsten Opin.fi
  Tjänsten öppnas för ett begränsat antal lärande under året för att samla in feedback
 1. Beredskap för lansering
  Digivisios tjänster och de första högskolorna är redo för lansering: både operativ och teknisk beredskap har uppnåtts och kvalitetskriterier för digital pedagogik tillämpas.
 1. Målen för nästa fas har fastställts och förberedelserna har inletts
  Högskolorna har enats om målen för nästa fas i projektet och förberedelserna för genomförandet har inletts. Finansieringen för nästa fas av projektet har också säkrats.
 1. Smidigt och effektivt samarbete
  Samarbetet är smidigt och effektivt mellan högskolorna, mellan högskolorna och projektbyrån samt med partnerna. Det finns en tydlig styrnings- och verksamhetsmodell mellan projektet och bolaget.

” Det kommer att bli ett hektiskt men riktigt bra år framöver, eftersom vi i år ska börja visa en växande publik resultaten av allt det arbete som hittills har gjorts i projektet i samarbete mellan högskolorna, projektbyrån och våra partner”, sammanfattar projektledare Hanna Nordlund det år som har börjat.

Verksamhetsplanen för år 2024 antogs av generalmötet i november 2023.

Läs mer om verksamhetsplanen: