Blogg

Världens bästa digitala pedagogik betjänar olika lärande – vägledningen skall även utvecklas för att möta framtida behov

Projekt Digivisio 2030:s gemensamma vision för digital pedagogik inom högskolorna ger nya verktyg där den lärande är i centrum i den högre utbildningens vardag. Utvecklingen av digital pedagogik har redan kommit långt i Novia. I enlighet med vår egen strategi stärker vi digitalt lärande och flexibel utbildning och utvecklar arbetsmetoder och tjänster för flexibla lösningar.

Tillsammans med andra högskolor bygger vi också upp brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och arbetar med kvalitetskriterier för digital pedagogik. Detta kommer att säkerställa att allt digitalt lärande är forskningsbaserat och tillgängligt. Man kan gott säga att Digivisio 2030:s mål går hand i hand med Novias mål. Vårt gemensamma mål är att bättre kunna ta emot olika lärande i framtiden.

De lärande måste lätt kunna hitta till studier

I Digivisio utvecklas AI-baserade rådgivningstjänster för de lärande. Det behövs för att den lärande ska hitta rätt bland det utbud som kommer att finnas på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Den lärande ska på ett och samma ställe hitta alla sina studieprestationer och kunna följa med sin studieframgång.

Men har vi funderat på följande steg; studiehandledningen på ett mera personligt plan? När vi är så långt i Digivisio att våra studerande förser sig med kurser som blir delar av deras examen bör vi ha ett fungerande system för handledning. Hur får vi handledningen att fungera i ett så enormt hav av utbildningsutbud som alla Finlands högskolor bidrar till.

Digital vägledning har stor potential

I Novia har vi utvecklat ett koncept som vi kallar för en studievägledningspool.

Skiss gjord under planeringsskedet av studievägledare Nina Hillo.

Den utgår från en digital och neutral studiehandledning. Alla Novias studievägledare finns samlade i poolen och handleder över institutions- och campusgränserna. Den lärande har en egen vägledare, men ifall hen är mycket bokad kan den lärande boka handledning hos någon annan. Vägledningspoolen kompletteras med digert material kring t.ex. studieteknik och användning av Peppi i form av videon, kortkurser mm.

Den chattfunktion som finns på Novias intranät används flitigt, dels för att boka vägledning och dels för frågor som inte kräver en hel handledningstid. En stor fördel är att någon av vägledarna alltid finns tillgänglig för den lärande, eftersom vägledarna turvis håller jour vid chatten. Handledningen sker i vägledarnas digitala rum och kan bokas via chatten eller via Peppi. Kontakttagningen sker också andra vägen, dvs vägledarna kan också kontakta lärande utgående från genomgångar gällande studieframgång. Här kommer vi att få stor hjälp av de analytikfunktioner som utvecklas i Digivisio 2030.

Skulle personlig vägledning vid finländska högskolor kunna vara något liknande i framtiden? Vi kommer säkert att hitta bra lösningar när vi utvecklar den digitala pedagogiken tillsammans. Digital vägledning som är lätt tillgänglig, öppen, trygg och respektfull behövs då brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande kommer i gång i Digivisio 2030.

Wilhelm af Heurlin, Digiutvecklare

Eva Sandberg-Kilpi, Prorektor

Taina Sjöholm, Digipedagogisk koordinator

Yrkeshögskolan Novia

Detta är en del av en serie bloggar som öppnar upp den digitala pedagogiska visionen i projektet Digivisio 2030. Läs mer om visionen.