Nyhet

Pilothögskolornas pedagogiska utvecklingsprojekt avslutades

Pilothögskolorna inom Digivisio 2.0 förnyade sin praxis för produktion av digitalt stött studieutbud i sina utvecklingsprojekt. Slutprodukterna av arbetet kommer att vara tillgängliga för alla högskolor, och vissa av temana fortsätter att återspeglas i Digivisios arbete.

De högskolor som deltog i Digivisio 2.0-pilotprojektet arbetade med den pedagogiska aspekten av piloten, nämligen produktionen av digitalt stött studieutbud. Särskilt när det gäller kontinuerligt lärande betonas ofta olika digitala undervisningsformat och lärmiljöer, eftersom många människor som utvecklar sin kompetens till exempel vid sidan av arbetet, värdesätter studiemöjligheter oberoende av plats och tid.

I takt med att antalet digitalt stött studieutbud fortsätter att öka, har sättet de utformas och erbjuds på blivit allt viktigare.

– En av de viktigaste frågorna i detta pilotprojekt har varit hur högskolor kan producera digitalt stödda studier så att utbudet skulle vara av hög kvalitet för den lärande och processen skulle vara smidig ur högskolans perspektiv, säger Satu Hakanurmi, Digivisios expert på digital pedagogik, om bakgrunden till pilotprojektet.

Utvecklingsprojekt är öppna för alla

Utöver det gemensamma pilotarbetet arbetade högskolorna med sina egna utvecklingsprojekt, vars teman valdes utifrån gemensamt identifierade utmaningar.

Alla arbeten presenterades vid evenemanget Digital pedagogik som lagspel i Keilaniemi i mitten av mars. Hybridevenemanget lockade över 100 deltagare, men projekten kan också ses i efterhand. Sammanfattningarna är på finska.

– De som arbetar med samma teman borde läsa igenom projektsammanfattningarna. Om ett ämne är särskilt intressant, hittar du också namnen på författarna. De teman som har väckt mest intresse kommer också att dyka upp och höras i höst i de digitalpedagogiska studiorna”, tipsar Hakanurmi.

Se sammanfattningarna av utvecklingsprojekten på finska

Klicka på presentationen du vill öppna på första sidan eller sedan på menyn högst upp.

Läs mer om temat:

Pilothögskolorna tar fram bästa praxis för digitalt stött utbud
Världen förändras, och de lärande, inlärningen samt högskolorna med den. Behovet av olika utbildningsinnehåll ökar ständigt, och utbudet som enbart riktar sig till en examen motsvarar inte längre efterfrågan. Men hur kan nytt utbildningsinnehåll erbjudas och produceras på ett smidigt sätt? Pilothögskolorna inom Digivisio 2.0 hade som mål att identifiera bästa praxis för att producera digitalt stött studieutbud.
Läs mer »